Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri

  • Kafes dinamiği

  • Yoğun maddenin mekanik ve akustik özellikleri

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Temel Bilimler