Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Göğüs hastalıkları uzmanlık jüri üyeliği

  Uzmanlık sınavı

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Acil Tıp Uzmanlığı sınav jüriüyeliği

  Uzmanlık jüri üyeliği

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Tıp Fakültesi Göğüs cerrahisi ad

  Göğüs cerrahisi Uzmanlık sınavı

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2016 Van Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 EJM

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2016 turkish journal of thoracic and cardiovasc surgery

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2016 Journal of clinical ana analitical medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2016 Journal of clinical ana analitical medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2016 Turksih Journal of Thoracic and cardiovascular surgery

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 Medical Science and monitor

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Turkish Journal of Thoracic and cardiovascular surgery

  SCI Kapsamındaki Dergi