Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Feeding the ultrasonic devices used in boats with solar energy by using logic switching method

12th International Conference on Management of Innovative Technologies 4th International Conference on Sustainable Life in Manufacturing - Mit Slim2013, Fiesa-Piran, Slovenia, 22 - 24 September 2013, pp.185-188

Helmholtz Bobinlerinin Oldukça Düşük Frekansta Deney Seti Olarak Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Konferansı - EMC2013, Işık Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2013

Ekranlama Problemlerinde Sınıflandırma ve Ölçüm Sonuçlarını Etkileyebilecek Faktörler

2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Konferansı - EMC2013, Işık Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2013