Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electromagnetic Shielding Characterization of Conductive Knitted Fabrics

PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH M, cilt.56, ss.33-41, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Feeding the ultrasonic devices used in boats with solar energy by using logic switching method

12th International Conference on Management of Innovative Technologies 4th International Conference on Sustainable Life in Manufacturing - Mit Slim2013, Fiesa-Piran, Slovenya, 22 - 24 Eylül 2013, ss.185-188

Helmholtz Bobinlerinin Oldukça Düşük Frekansta Deney Seti Olarak Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Konferansı - EMC2013, Işık Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2013

Ekranlama Problemlerinde Sınıflandırma ve Ölçüm Sonuçlarını Etkileyebilecek Faktörler

2. Ulusal Elektromanyetik Uyumluluk Konferansı - EMC2013, Işık Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2013