Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Genel Sosyoloji ve Metedoloji

  • Kurumlar Sosyolojisi

  • Bilim, Teknoloji ve Toplum

  • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları