Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Psychological Problems Terror Victims Lived

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, ss.6-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A DISCİPLININ HEALTH TOURISM: NURSING

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.363

AN ALTERNATIVE HEALTH ASSISTANCE SEARCH IN THE COUNTRY THERMAL RESOURCES

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.358

TALASSOTHERAPY WHIT LAKE VAN WATER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.360

Oncological Treatment in Medical Tourism in Turkey

International Congress of West Asia Tourism Research (IWACT’17), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.50

Negative Impacts of Tetracyclines on Human Health and Determination of Tetracycline Residues in Animal Products by Analytical Methods

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.463

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Uygulamalarına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine Eğitimin Etkisi

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.457-458

The Evaluatıon of Archıtectural Arrangements for Dısabled People ın Publıc Buıldıngs Present ın Van Cıty Centre

İnternational Enviromental Sciences Semposium of Van-IESSV-2014, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.197-198