Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Squatting Facet: A Case Study Dilkaya and Van-Kalesi Populations in Eastern Turkey

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.34, no.4, pp.1257-1262, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The early Upper Paleolithic occupations at Ucagizli Cave (Hatay, Turkey)

JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION, vol.56, no.2, pp.87-113, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Os trigonum syndrome in ancient Anatolian settlements

ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER, vol.66, no.2, pp.147-153, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Bone mineral density of ancient Anatolian populations

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.19, no.3, pp.133-139, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Neandertal:Modern Bilim Onların Hikâyesini Yeniden Yazdı

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.13, no.27, pp.793-796, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Paleantropolojide Yeni Buluntular ve Antik Genom Çalışmaları

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.23, pp.4575-4580, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Paleoantropoloji Alanında Güncel Gelişmeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.1219-1240, 2018 (International Refereed University Journal)

Paleoantropoloji Alanında Güncel Gelişmeler

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.1219-1239, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van Çatak Erken Demir Çağ İskeletlerinde Diş Çürüğü

Türk Tarh Kurumu Höyük Dergisi, vol.1, no.8, pp.17-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ablanganis Erken Demir Çağ iskeletlerinde Antemortem diş kaybı, Van-Türkiye

International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.1731-1744, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The skeletal remains from Babacan Village early Iron Age (Muradiye, Van, Turkey)

International Journal of Human Science, vol.12, no.1, pp.1394-1396, 2015 (International Refereed University Journal)

Palaeopathologic analysis of the Çatak (Van) skeletons

International Journal of Human Sciences, vol.11, no.2, pp.1327-1350, 2014 (International Refereed University Journal)

Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına ait Taluslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Calcanea) Varyasyonları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH COĞRAFYA DERGİSİ, vol.48, no.1, pp.75-85, 2008 (National Refreed University Journal)

Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına ait Calcaneuslarda Artiküler faset (Facies Articularis Talaris) Varyasyonları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH COĞRAFYA DERGİSİ, vol.48, no.2, pp.17-29, 2008 (National Refreed University Journal)

The frequency of pressure facets in Karagunduz, Dilkaya and Van Kalesi-Eski Van Sehri Skeletal Samples

Human Evolution, vol.22, pp.231-239, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Acemhöyük Asur ticaret kolonileri çağı insanlarına ait dişlerin metrik analizi

Antropoloji, no.19, pp.25-52, 2004 (National Refreed University Journal)

Kütahya Ağızören iskeletlerine ait dişlerin incelenmesi

Antropoloji, no.17, pp.71-108, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Çavuştepe Kalesi ve Urartu Nekropolü 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 17 June 2019, vol.3, pp.275-296

The Böhler’s Angle in the Iron Age Skeletons: Eastern Anatolia

International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.224-225

Traditional Ceramic Production In Bardakçi (Van-Eastern Turkey)

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1153-1569

Bardakçı Köyü Geleneksel Seramik Üretimi

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1557-1570

PAaleoantropoloji Alanında Güncel Gelişmeler

Uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu, Çorum, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.22-34

2012 Yılı Müslamantepe Kazı Alanının Faunal Analizi, Demirçağ

33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.2, pp.373-378

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.3, pp.187-206

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.3, pp.187-206

2012 Yılı Müslümantepe Kazı Alanının Faunal Analizi, Demirçağ

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2., pp.373-378 Creative Commons License

An Enviromental Healt Problem (Malaria) in Ancient Çatak Skeletons From East Anatolia”,

International Enviromental Science Syposium of Van 2014, Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.210

2009 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı

32 Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.2, pp.42-48

Pareoneal Tüberkülün AnatomisiFonksiyonu ve Görülme Sıklığı

25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, pp.1-13

2008 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı.

31 Kazı Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.1, pp.121-133

Kalecik (Van) İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı

25 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.25, pp.15-33

2008 Yılı Hatay ve Eskişehir İlleri Yüzey Araştırması

27 Araştırma Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.1, pp.365-373

Kalecik insanlarının ağız ve diş sağlığı

31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, pp.250-255

Alet Kullanım İzlerinin Paleoantropolojideki Yeri ve Önemi

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2008, no.1, pp.22-31

Van Orta Çağ Toplumlarında Gözlemlenen Çömelme Faseti Olgusu ve Toplumun Günlük Aktiviteleri

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2008, vol.1, no.1, pp.34-42

Merdivenli Mağarası Orta Paleolitik Dönem İnsan Davranışları

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2008, no.1, pp.44

Van Kalecik (Urartu) Toplumunun Paleoantropolojik Analizi

24 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.24, pp.29-49

Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi

20 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004, vol.20, pp.113-125

Çavlum İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

I Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu Siyasaly Ekonomik Sosyal ve Kültürel Yapı, Eskişehir, Turkey, 24 - 28 May 2004, vol.21, pp.337-355

Çavlum Toplumunda bir Trepanasyon Olgusu

19 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2003, vol.19, pp.41-51

Hakkari Erken Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi

18 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2002, vol.18, pp.31-40

Karagündüz Erken Demir Çağı İskeletleri

17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001, pp.37-48

Karagündüz Erken Demir Çağı İnsanları

17 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 - 31 May 2001, vol.17, pp.37-48

Klazomenai Toplumunda Görülen Diş Varyasyonları

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 27 October 2000, no.1, pp.14-24

Books & Book Chapters

Yakın Çağ Muş Tepeköy İskeletlerinde Travma İzleri

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çecen, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.97-105, 2019

Oral Patoloji, Diş Çürüğü: Muş Tepeköy Höyük

in: urrent Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çecen, Editor, Bilgin Kültür Yayınları, Ankara, pp.149-165, 2019

Yakın Çağ Muş Tepeköy Höyük İskeletlerinde Travma İzleri

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Çeçen S., Kahya Ö., Bozgun Ş., Toptaş K., Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.97-105, 2019

The Böhler’s Angle in the Iron Age Skeletons: Eastern Anatolia

in: Current Debates on Social Sciences: Human Studies I, Zeynel KARACAGİL, Efecan ANAZ, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.593-603, 2018

İstanbul/Üsküdar İskeletlerine İlişkin Paleoantropolojik Ön Rapor

in: Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı-Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, Oztuncay B., Editor, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.64-67, 2007

Zoo-Archeological Analysis Of Büyükardiç Fauna

in: BÜYÜKARDIÇ : ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI YAYINLAR 2 DOĞU ANADOLU’DA BİR ERKEN DEMİR ÇAĞI TEPE YERLEŞMESİ, S. YÜCEL ŞENYURT, Editor, Akü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesiarkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları: 2, Ankara, pp.587-590, 2005

Çavlum Toplumunda bir Trepanasyon Olgusu

in: ÇAVLUM Eskişehir Alpu Ovasında Bir Orta Tunç Çağı Mezarlığı, A. Nejat BİLGEN, Editor, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, pp.183-188, 2005