Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Teknik Hizmetler Bölümü

 • 2007 - 2013 Diğer

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans radyoterapi mesleki uyg.4

 • Ön Lisans Kemoterapi Ekstravazasyonu

 • Ön Lisans Kemoterapik Ajanlar

 • Ön Lisans Nükleer Enerji ve Radyoaktif Atıklar

 • Ön Lisans Yaşam Stratejisi

 • Ön Lisans Radyoterapi mesleki uyg.3

 • Ön Lisans Radyoterapi Fiziği II

 • Ön Lisans Radyoterapi Fiziği I

 • Ön Lisans Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

 • Lisans SAĞLIKTA NÜKLEER TEKNOLOJİSİ

 • Ön Lisans radyoterapi mesleki uyg.2

 • Ön Lisans Radyasyon Sağlığı ve Korunma

 • Ön Lisans Radyasyonla Yaşam

 • Ön Lisans Radyasyona Bağlı Fizikokimyasal Olaylar

 • Ön Lisans Mesleki Hastalıklar

 • Ön Lisans İleri Tetkikler

 • Ön Lisans Radyoterapi Mesleki Uygulama II

 • Ön Lisans Histoloji ve Embriyoloji

 • Ön Lisans Besin Zehirlenmeleri

 • Ön Lisans Radyoterapi Mesleki Uygulama IV

 • Ön Lisans Radyoterapi Cihazları

 • Ön Lisans Klinik Onkoloji

 • Ön Lisans Nükleer Tıp

 • Ön Lisans Radyoterapi Mesleki uyg.1

 • Ön Lisans Narkotik Maddeler

 • Ön Lisans Radyoterapi

 • Ön Lisans Radyobiyoloji ve Nükleer Tıp

 • Ön Lisans Radyasyonla Yaşam

 • Ön Lisans Meslek Etiği

 • Ön Lisans Narkotik Maddeler

 • Ön Lisans Radyasyona Bağlı Fizikokimyasal Olaylar

 • Ön Lisans Radyoterapi Mesleki Uygulama II

 • Ön Lisans Meslek Etiği

 • Ön Lisans Kemoterapik Ajanlar

 • Ön Lisans Mesleki Hastalıklar

 • Ön Lisans Radyoterapi Cihazları

 • Ön Lisans Radyoterapi Fiziği II

 • Ön Lisans Besin Zehirlenmeleri

 • Ön Lisans Klinik Onkoloji

 • Ön Lisans Radyoterapi Fiziği I

 • Ön Lisans Radyasyon Sağlığı ve Korunma

 • Ön Lisans Radyoterapi Mesleki Uygulama I

 • Ön Lisans Radyoterapi

 • Ön Lisans Radyoizotopların Tıbbi Uygulamaları

 • Ön Lisans Genel Tıbbi Terminoloji - I

 • Ön Lisans Histoloji ve Embriyoloji

 • Ön Lisans Radyasyona Bağlı Fizikokimyasal Olaylar

 • Ön Lisans Radyoterapideki Temel Kavramlar