Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 ICENS

  Katılımcı

  Kharkiv, Ukrayna

 • 2016 Serum levels of trace elements and heavy metals in patients with chronic otitis media and the association with surgical treatment outeome

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 Serbest Oksijen Radikallerin Çevresel önemi

  Katılımcı

  Adıyaman, Türkiye

 • 2015 Effects of Heavy Metals on Environment and Cancer

  Katılımcı

  Tiranë, Arnavutluk

 • 2015 Levels of Arsenic and some Parameters in Water Province of Van

  Katılımcı

  Tiranë, Arnavutluk

 • 2015 Radyoterapi Alan Meme Kanserli Hastalar Üzerine Bazı İz-Element ve Ağır Metal Düzeylerin Etkisi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Meme Kanseri Teşhisi Ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının Roc (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi İle Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Oxidative stress parameters in chronic obstructive pulmonary disease with and without pulmonary hypertension

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Oxidative stress parameters and their correlation with clinical, metabolic and polysomnographic parameters in severe obstructive sleep apnea syndrome

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Investigation of Serum Enzyme Activity of Nitric Oxide (NO), Arylesterase (ARE) and Paraoxanase (PON) In Renal Tumors

  Katılımcı

  Azerbaycan

 • 2014 Serbest Oksijen Radikallerin Çevresel önemi

  Katılımcı

  Adıyaman, Türkiye

 • 2012 Van İli Çatak İlçesinde Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus Mykiss ) MDA ve Vitamin C Düzeyine Mevsimsel Değişimin Etkisi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2012 Bening Prostat Hiperplazili Hastalarda Prolidaz Enzim Aktivitesi, Oksidatif Stres ve Lenfosit DNA Hasarı

  Katılımcı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 DNA damage, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in patients with coronary slow flow

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 Immobilization of poılyphenol oxidase enzye onto natural and modified Tutmaç Clay

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 Catalase and carbonic anhydrase activity in coronary artery ectasia

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 Examining the level of element (Zinc, Chromium, Lead, and Cadmimum) and some liver enzymes (lower and upper) in the bloof-serum of the workers at the car-reparing shops in the vicinity of Van

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2011 Investigation of some tumor markers and biochemical parameters in colon cancer patients before and after chemoterarhy

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 The investigations of kinetics of some drugs and chemicals onto polyphenol oxidase enzyme purified from Erciş Tomato

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase Enzyme

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 DNA damage, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in patients with coronary artery ectasia

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2011 Ratlarda ESWL Uygulamasının Bitişik Organlarda Oksidatif Stres ve Eser Elementler Üzerindeki Etkisi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Catalase and carbonic anhydrase activity in coronary slow flow

  Katılımcı

  Göyçay, Türkiye

 • 2011 Paraoxonase activity in coronary artery ectasia

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2010 Akut Lösemide Bazı Elementlerin Serum Düzeyleri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Kroner Kalp Hastalarında DNA Hasarı ve Lipid Peroksidasyonu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 Akut Lösemide Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktiviteleri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Kroner Kalp Hastalarında DNA Hasarı ve Lipid Peroksidasyonu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 Plantago Major (Sinir Oty) nun 7-12-dimetilbenzantrasen (DMBA) uygulanan ratlarda MDA, GSH, karbonik anhidraz ve kaalaz aktiviteleri ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Akciğer Kanserinde Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktivites

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Ağır Metal, Eser Element Düzeyleri İle Vücut Demir Depolarının Tespiti

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Preterm Prematür Membran Rüptürü İle Komplike Olan Ve Olmayan Preterm Doğumlarda Maternal, Fetal Ve Plasental Eser Element, Ağır Metal Ve Maternal Vitamin Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Özefagus atrezili yeni doğanlarda oksidatif stress, antioksidan durum, ve bazı enzim aktivitelerinin anomali gelişimindeki etkileri”

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Koroner kalp hastalıklarında bazı ağır metal ve iz elementler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Koroner kalp hastalıklarında bazı ağır metal ve iz elementler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Catalase activity, serum trace element and heavy metal concentrations, vitamin A, vitamin D and vitamin E levels in hydatidiform mole

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2007 Effect of alloxan on urea, creatine and bilirubin levels in serum of rats

  Katılımcı

  Baden, Avusturya

 • 2007 Levels of serum alfa-tocopherol, retinol and colecalciferol in coronary heart disease patients

  Katılımcı

  Leoben, Avusturya

 • 2007 catalase and carbonic anhydrase activity and some biochemical parameters in erythrocytes of patients with oesophageal cancer

  Katılımcı

  Athína, Yunanistan

 • 2005 Sığır Karaciğerinden Saflaştırılan Katalazın Kaolin Üzerinde Adsorpsiyonu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2005 Determination of Antioxidant Properties, Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) and Catalase (CAT) Activity of Arhillea Nobilis L. Subsp. Neilreichii (Kern) from (Asteraceae) and Plantago Lonceolata L. (Plantaginareae)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Sığır Karaciğerinden Saflaştırılan Katalaz Enziminin Üzerinde Bazı İlaçların İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2004 Rat Serum, Plazma, Kas ve Karaciğer Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Neostigmin Metil Sülfatın in vivo Etkisi

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2004 İnsan Eritrositlerinden Katalaz Enziminin Saflaştırılması ve Rat Eritrositlerinden Katalaz Enzimi Aktivitesi Üzerinde Bazı İlaç ve Antibiyotiklerin (in vivo) İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2003 Enzimin Önemi ve Saflaştırma Tekniği Üzerinde Bazı Biyokimyasal Kinetik Çalışmaların Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2003 Enzim Saflaştırma Basamakları ve Afinite Kromatografisinde Saflaştırmanın Önemi ve Karekterizasyonu ile İlgili Bir Araştırma

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2002 Kanser ve Biyokimyası

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2002 Antioksidantlar ve Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2002 Diabetli Sağlık Personeli Hastalarda Eritrosit Çinko Seviyesi ve Glukoz-6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2001 Su Kamışı Saplarını Biyokimyasal ve Termokimyasal Dönüşüm İşlemlerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Su Kamışı Saplarının Değişik Sıcaklıklarda, Basınçlarda Değişik Organik Çözücüler Kullanılarak Sıvı ve Gaz Ürünlerine Dönüştürülmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Kanserli Hastalarda Tümör Markerlerinin Önemi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Gastrointestinal Kanserinde Bazı Akut Faz Proteinlerinin İncelenmesi”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Alkafilik Bacillus sp.’de Plasmide Bağlı Gümüş Dirençliliği

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 Ağrı Bölgesinde Yaşayan Koyunlarda Kan Serumlarında Bazı Mineral Maddelerin Araştırılması

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 915

h-indeksi (WOS): 15