Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measurement of K-shell production cross-section and fluorescence yield for Y element

AMERİCAN JOURNAL OF PHYSICS AND APPLICATION, cilt.3, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measurements of K alfa-shell X-ray production cross-sections for some elements in the atomic number range 28 <= Z <= 40

Turkish Physical Society 30.International Physics Conference İstanbul, Türkiye , semtember (2013).2, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2014, ss.465