General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip Ana Sanat Dalı