Arş.Gör.

Hasan Sayın


Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya / Fiziki Coğrafya, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya / Fiziki Coğrafya, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

VAN GÖLÜ HAVZASININ DOĞUSUNDA HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Coğrafya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Coğrafya , Fiziki Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ÇALDIRAN (VAN) İLÇESİNDE JEOTERMAL SERACILIK

Bulut İ., Aydın B. , Sayın H.

1. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.417-418

2017

2017

Determination of Public Transportation Accessibility Level for Van Metropolitan Area

Sayın H. , Aydın E., Kemeç S.

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, no.287, ss.185

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Van Gölü Havzasının Doğusunda Heyelan Duyarlılık Analizi

Doğu A. F. , Sayın H.

Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Akköprü E., Döker M. F., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.59-90, 2019

Desteklenen Projeler