Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1994 Doktora

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Ad, Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Elazığ Yöresinde Bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri Üzerine Araştırmalar

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce