Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

NaBr-Ba(H2PO2)2-H2O Su-Tuz Sistemindeki İletkenliğin 273,15 ve 298,15 K’de İncelenmesi

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.1281-1287, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Van Erçek gölü'nden Soda Külü (Na2CO3) ve (NaHCO3) Potansiyelinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.9-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

NaCl–BaCl2–H2O Üçlü Su–Tuz Sisteminin İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.62-69, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

NaCl-Ba(H2PO2)2-H2O ÜÇLÜ SU-TUZ SİSTEMİNİN 25C SICAKLIKTA İZOTERMİK YÖNTEMLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE FAZ DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.19, pp.1-7, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

NaCl-BaCl2-H2O ÜÇLÜ SU-TUZ SİSTEMİNİN 50C SICAKLIKTA İNCELENMESİ

DİCLE NİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.36-40, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

BaCl2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin +500C Sıcaklıkta İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.6-12, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

25 0C Sıcaklıkta NaCl - CuCl2 - H2O Üçlü Su - Tuz Sisteminin İzometrik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.11-16, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Na2Cl2-BaCl2-H2O ÜÇLÜ SİSTEMİNİN 0C DEKİ SICAKLIKTA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, YOĞUNLUĞU, İLETKENLİĞİ VE FAZ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.122-130, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

BaCl2-Ba(H2Po2)2-H2O SİSTEMİN 0C SICAKLIKTA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, YOĞUNLUĞU, İLETKENLİĞİ VE FAZ DENGELERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.24-30, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN ERÇEK GÖLÜNDEN SODA KÜLÜ (NA2CO3) VE (NAHCO3) POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Van, Turkey, 03 September 2018 - 06 September 2019, pp.6876-6846

Investigation of Adsorption of Methylene Blue on Van Pumice

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.549

INVESTIGATION OF THE NABR - BA(H2PO2)2 - H2O WATER-SALT TERNARY SYSTEM AT +50°C

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.373

VAN İLİNDEKİ İÇME SULARINDA KİRLİLİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyomu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.476-477

AKTİVE EDİLMİŞ KAOLİN ÜZERİNDE 4-HİDROKSİBENZALDEHİTİN ADSORSİYON KİNETİĞİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.259

3-HİDROKSİBENZALDEHİTİN BENTONİT ZERİNDEKİ ADSORPSİYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.169

NaCl-NaH2PO2-H2O Üçlü Sistemin O0 C Sıcaklıkta Çözünürlüğü,Yoğunluğu,İletkenliği ve Faz Dengelerinin Araştırılması

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 29 - 02 July 2010, pp.3-5

Na2(H2PO2)2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Sistemin O0 C Sıcaklıkta Çözünürlüğü,Yoğunluğu,İletkenliği ve Faz Dengelerinin Araştırılması

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 29 - 02 July 2010, pp.3

Na2Cl2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin 50 OC Sıcaklıkta İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Aratırılması

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 29 - 02 July 2010, pp.3-5

Other Publications