BaCl2-Ba(H2Po2)2-H2O SİSTEMİN 0C SICAKLIKTA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, YOĞUNLUĞU, İLETKENLİĞİ VE FAZ DENGELERİNİN ARAŞTIRILMASI


Erge H., Adıgüzel V., Kul A. R.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.24-30, 2008 (Peer-Reviewed Journal)