Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Serous tracheal stenoss developng after percutaneous tracheostomy

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.62