Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN İNTRAMEDÜLLER KİTLE :MİKSOPAPİLLER EPANDİMOM

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, no.1, pp.263

Glans Peniste Liken Planus: Olgu Sunumu

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016

Tonsilde Lenfanjiom: Nadir Bir Olgu

25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ & 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.1

Nazal Kavitede Nadir Bir Olgu Sunumu: Dev Hücreli Reperatif Granülom

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.773

Nazal Kavitede Nadir Bir Antite; Respiratuar Epitelyal Adenomatoid Hamartom

25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ & 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.1

Primer Gestasyonel Servikal Koryokarsinom

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.21

Safra Kesesinde Adenomyomatozis; Olgu Sunumu

24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 October 2014