Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Accounting and Finance, Turkey

 • 2009 - 2014 Postgraduate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Balikesir University, Bandırma Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  AAOIFI ve UFRS’ye Göre Teverruk Uygulaması, Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Accounting and Finance

 • 2014 Postgraduate

  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Bir Uygulama

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme