Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Muhasebe Finansman, Türkiye

 • 2009 - 2014 Yüksek Lisans

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  AAOIFI ve UFRS’ye göre teverruk uygulaması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması

  İnönü Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Muhasebe Finansman

 • 2014 Yüksek Lisans

  Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için uluslararası finansal raporlama standartları kapsamında finansal tabloların düzenlenmesi ve bir uygulama

  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme