Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biçare-i Şi'r-i Osmani: Tevfik Fikret'in Divan Edebiyatı Hakkında Görüşleri

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.11, ss.107-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parodik Bir Metin: Kemal Tahir'in "Bir Kodoşluk Hikayesi"

Türk Dili, cilt.CX, sa.771, ss.50-55, 2016 (Hakemsiz Dergi)