Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2010 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye