Asst. Prof. İlke Örçen Güler


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: İlke Örçen

Email: ilkeorcen@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 444 5065
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/ilkeorcen
Address: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 65080 Tuşba/VAN

Metrics

Publication

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2019

2005 - 2019

Doctorate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Turkey's Mining Policy and Strategic Environmental Assessment Sustainable Development

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Research Assistant

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Non Academic Experience

2006 - Continues

2006 - Continues

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004 - Continues

2004 - Continues

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Environmental Law Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Local Government System in Turkey Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Contemporary Problems of Local Governments Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Environmental Law and Landscape Policy Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Disaster Management And Policy Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Urbanization and Environmental Management Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Local Government Theories Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Environmental Policy and Management

Undergraduate

Undergraduate

Urban Law Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Politikası

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Küresel Gıda Rejimi Paydasında Kent ve Gıda Güvenliği

ÖRÇEN GÜLER İ.

2nd International City and Ecology Congress Within the Framework Sustainable Urban Development, Trabzon, Turkey, 2 - 03 December 2021, pp.3-5

2020

2020

Doğal Kaynakların Jeopolitiğine Çevrebilimsel Bir Yaklaşım

ÖRÇEN GÜLER İ.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU(USVES), Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.175

2019

2019

Afet Politikalarında Risk Unsuru ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi

ÖRÇEN GÜLER İ., AZİMLİ ÇİLİNGİR G.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.143-144

2010

2010

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Türkiye'nin Doğal Kaynak Politikası

ÖRÇEN GÜLER İ., ÖRÇEN S.

45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2010, pp.204

2010

2010

Türkiye'nin Doğa Koruma Politikaları ve Jeolojik Mirasın Korunması

ALGAN N., ÖRÇEN GÜLER İ.

1. Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.64

2007

2007

Küresel Isınmanın Türkiye'nin Enerji Kaynaklarına Olası Etkileri

ÖRÇEN GÜLER İ., UĞURLU Ö.

Türkiye VI. Enerji Sempozyumu Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2007, pp.453-463

Books & Book Chapters

2021

2021

Madenler ve Maden Politikalarının Çevresel Sonuçları

ÖRÇEN GÜLER İ.

in: Türk Çevre Hukuku ve Politikaları: Dünden Bugüne ve Geleceğe, SAVAŞAN Zerrin, ÜNAY Hakan, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.297-321, 2021

2021

2021

Ekolojik Güvenlik: Biyosfer Merkezli Bir Güvenlik İnşası

SAĞIR H., ÖRÇEN GÜLER İ.

in: Güvenlik Sorunları Bağlamında Yeni Yaklaşımlar, DEMİRBİLEK Burçin, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.181-209, 2021

2019

2019

Afetler ve Kentler: Uluslararası Belgelerde Afet Riskleri ve Kentleşme İlişkisi

ÖRÇEN GÜLER İ.

in: KÜRESELLEŞME VE DÖNÜŞEN KENT, SAĞIR Hayriye, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.233-259, 2019