Education Information

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    İbn Bacce'nin Mütevahhid Kuramı

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

  • 2008 Postgraduate

    İbn Sina ve Wittgenstein'da Dil, Gerçeklik ve Mantık İlişkisi

    Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Mantık Bilim Dalı