Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2015 Doktora

    İbn Bacce'nin Mütevahhid Kuramı

    Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

  • 2008 Yüksek Lisans

    İbn Sina ve Wittgenstein'da Dil, Gerçeklik ve Mantık İlişkisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Mantık Bilim Dalı