Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye Sahası Masal ve Efsanelerinde Korku Kültü

  Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Folklor) Bilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English