Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yamyamlığın Tarihi ve Van'da İnsan Yiyen Bir Topluluk: Mirovharlar

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, cilt.13, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bone-Lore

VASAD, ss.7-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, ss.399-408, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAADAY-KARA DESTANI VE BATTAL GAZİ DESTANI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR OKUMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.367-388, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MARTIN HEIDEGGER’İN “VARLIK VE ZAMAN”I EKSENİNDE BOĞAÇ HAN VE TEPEGÖZ HİKÂYELERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.859-873, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede Korkut Kitabı'nda İç Konuşma/Monolog Tekinği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, ss.43-57, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Post-Dramatik Yaşamların Ötesinde: Sarah Kane ve Kanat Güner

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.147-155, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK KÜLTÜRÜNDE CADILAR VE MAYISA

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.-

ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.-

Halk Anlatılarında "Pir" ve "Pis" İle Başlayan Demonlar

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.84-93

Mardin ve Çevre İllerindeki Demonik Varlıklar: Pir Abok Örneği

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, cilt.1, no.1

Halk Anlatılarında Çarşamba Gününün Uğursuzluğu ve Cinlerle Olan İlintisi

UYSAD, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.178-184

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Dünyası Destanlarında Rüya Motifi

Türk Edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z., Keklik, M., Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.201-298, 2019

"Kuğu Kız Anlatmalarının Varyantları"

Dil, Tarih ve Coğrafya Alanında Güncel Çalışmalar, Yılmaz, M. ve Çınarcı, M. N., Editör, Lap Lumbert Academic Press, Mauritis, ss.24-73, 2019

Türk Destanlarında Vasiyet

Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.35-103, 2018

Sibirya Destanlarında Selamlaşma

Selamlaşma, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.83-243, 2018

Altay, Şor, Tuva, Hakas, Nogay, Başkurt ve Yakut Türklerinin Destanlarında Gülme ve Mizah

Gülmek, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.21-153, 2018

Hakas ve Altay Destanlarında Zehir

Zehir, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.171-247, 2018

Altay Destanlarında Tükürmek

Ayıp, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Yayınevi, İstanbul, ss.151-181, 2018

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ss.-, 2014