Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of the effect of various solar collector types on a solar absorption cooling system

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.43, no.7, pp.875-892, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Simulation of a solar absorption cooling system in Dohuk city of the Northern Iraq

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.42, no.14, pp.1716-1732, 2020 (Journal Indexed in SCI)

Estimation and comparison of various global solar radiation models on horizontal surface in a hot and dry region

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, vol.15, no.5, pp.358-370, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of operation conditions on the second law analysis of a desiccant cooling system

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.113, pp.1256-1265, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Merkezi Bir Isıtma Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizinin Eksergoekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.12-21, 2020 (National Refreed University Journal)

Van İklim Şartlarında Su Kaynaklı Ve Güneş Enerjisi Destekli Bir Isı Pompası İle Sera Isıtma Simülasyonu

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.799-807, 2020 (National Refreed University Journal)

Analysis of Solar Radiation Data in Van, Turkey

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.4, pp.421-427, 2018 (National Refreed University Journal)

Exergy Analysis of Solar Radiation Based on Long Term for Van City

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.3, pp.579-584, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Nem almalı bir soğutma sisteminin termodinamik analizi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, pp.113-120, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Buharlaştırmalı soğutma sistemi kullanılarak fotovoltaik güneş panellerinin performansının iyileştirilmesi

V. Uluslararası mühendislik ve fen bilimleri kongresi 2019 VAN, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-11

Cooling Towers Designs and Applications

International Conferences on Engineering and Technologies (ICENTE19), Konya, Turkey, 25 - 28 October 2019, pp.1

INVESTIGATION OF CLOUD COVER BASED SOLAR RADIATION MODELS ON A HORIZONTAL SURFACE

International congress on engineering and archıtecture (ENAR), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.1-12

Evaluation of various global solar radiation models based on sunshine duration in Erbil, Iraq

4. European Conference on Renewable Energy Ssytems (ECRES), İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2016, pp.1

Investigation of Applicability of a Solar Absorbtion Cooling Ssytem in ERBİL City of North IRAQ

Conference on advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.384-393

Investigation of Reheat in Air-Conditioning Systems

rehva, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2012, pp.1-8

Desisif evaporatife bir iklimlendirme sisteminde konfor şartlarının incelenmesi

X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 April - 02 May 2012, pp.495-506

DESİSİF-EVAPORATİF BDR SOĞUTMA SDSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ

Anadolu Enerji sempozyumu, Elazığ, Turkey, 22 June - 24 May 2011, pp.1-5

Nem almalı bir iklimlendirme sisteminin analizi

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 16 - 18 May 2011, pp.262-265

DESİSİF-EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

X. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.1333-1343

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

X. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.1347-1355