Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the effect of various solar collector types on a solar absorption cooling system

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.43, sa.7, ss.875-892, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Simulation of a solar absorption cooling system in Dohuk city of the Northern Iraq

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.42, sa.14, ss.1716-1732, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Estimation and comparison of various global solar radiation models on horizontal surface in a hot and dry region

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.15, sa.5, ss.358-370, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of operation conditions on the second law analysis of a desiccant cooling system

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.113, ss.1256-1265, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergy analysis of a novel configuration of desiccant based evaporative air conditioning system

Energy Conversion and Management, cilt.84, ss.524-532, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Merkezi Bir Isıtma Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizinin Eksergoekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.12-21, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İklim Şartlarında Su Kaynaklı Ve Güneş Enerjisi Destekli Bir Isı Pompası İle Sera Isıtma Simülasyonu

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.799-807, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of Solar Radiation Data in Van, Turkey

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, sa.4, ss.421-427, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Exergy Analysis of Solar Radiation Based on Long Term for Van City

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.3, ss.579-584, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nem almalı bir soğutma sisteminin termodinamik analizi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, ss.113-120, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Buharlaştırmalı soğutma sistemi kullanılarak fotovoltaik güneş panellerinin performansının iyileştirilmesi

V. Uluslararası mühendislik ve fen bilimleri kongresi 2019 VAN, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1-11

Cooling Towers Designs and Applications

International Conferences on Engineering and Technologies (ICENTE19), Konya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2019, ss.1

INVESTIGATION OF CLOUD COVER BASED SOLAR RADIATION MODELS ON A HORIZONTAL SURFACE

International congress on engineering and archıtecture (ENAR), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.1-12

Evaluation of various global solar radiation models based on sunshine duration in Erbil, Iraq

4. European Conference on Renewable Energy Ssytems (ECRES), İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2016, ss.1

Investigation of Applicability of a Solar Absorbtion Cooling Ssytem in ERBİL City of North IRAQ

Conference on advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.384-393

Investigation of Reheat in Air-Conditioning Systems

rehva, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2012, ss.1-8

Desisif evaporatife bir iklimlendirme sisteminde konfor şartlarının incelenmesi

X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2012, ss.495-506

DESİSİF-EVAPORATİF BDR SOĞUTMA SDSTEMİNİN ENERJİ ANALİZİ

Anadolu Enerji sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 Haziran - 24 Mayıs 2011, ss.1-5

Nem almalı bir iklimlendirme sisteminin analizi

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.262-265

DESİSİF-EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

X. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.1333-1343

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

X. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.1347-1355