Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 Antagonizma Üzerine İnşa Edilen Sosyal Yapı: Doğu Anadolu Bölgesi’nde “Ekonomik ve Sosyal Yoksulluk”

  Katılımcı

  Muş, Türkiye

 • 2016 Avrupalı Müslümanların Modern Kimliği: “Avrupa İslam’ı

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 Avrupa’ya Modern Zamanların Sınır Ötesi Umudu: Suriyeli Göçmenler

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 Dünyevileşen Müslümanlar ve Postmodern Kapitalist Aile

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2015 Alevi Sorununun Çözümü: “Geriye Bırakılan Zaman Olgusu”,

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 Bir İmkân Olarak Akil Adamlarla Türkiye’de Toplumsal Barış Mümkün Mü?

  Katılımcı

  Bingöl, Türkiye

 • 2015 Sosyal Değişme ve Modernleşme Karşısında Çok Çocuklu Geleneksel Ailelerde Çocuğun Geleceği(Doç.Dr. Zeydin Yıldız ile beraber

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 Dünyevileştirilen Din ve Modern İnsanın Çıkmazı.

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Asrın Gönül Mühendisi: Muhammed Raşid Erol,

  Katılımcı

  Adıyaman, Türkiye

 • 2014 .“Savaş ve Barışın Yitik Entelektüeli: Albert Camus”,

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2014 1922 Kafkasya’dan Van’a “Zorunlu Göç”: “Kinyas Kartal ve Bruki Aşireti’nin Varoluşu

  Katılımcı

  Bilecik, Türkiye

 • 2014 Değişmeye Mahkûm Yüzyılların Kadim Kültürü “Ağalık”ın Karaya Vuruşu: Hertoşi Aşireti (Van ve Hakkâri Örneği)”,

  Katılımcı

  Hakkari, Türkiye

 • 2014 .“Çok Çocuklu Geleneksel Aile Çiftçiliğinin Kentte Evrimleşemeyen Karmaşıklığı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Postmodernitenin Dayattığı Ölümsüzlük İkonuna Hayır Diyebilen Risale-İ Nur Öğretisi”.

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2012 .“Üretilen Sosyal Yanılgılar Karşısında Türkiye Toplumu

  Katılımcı

  Bingöl, Türkiye

 • 2012 .“İslamofobya: Batı’da İslam’ın “Öteki”leştirilmesi ve “Avrupa İslam’ı”. Lemaat Ekseninde Uluslararası İslamofobya Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Kadim Kürt Sorunu”nu Çözemeyen Devlete Karşın, Birleştiricilik Vasfını Kaybeden Resmi İslam ve Bunun Vurgusunu Yapan Dini Cemaatler”

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye