Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Mus Alparslan University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Türkiye'de Adem-i Merkeziyet Tartışmaları

  Mus Alparslan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı