Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

KÜBRA KÖROĞLU, Modernleşme Sürecinde Aile

Türkiye'nin Sosyo-Politik Yapısı, Dursunoğlu İ., Şengün H., Kapusızoğu M., Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.321-338, 2019