Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enzyme activities in fascioliosis of cattle

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, ss.803-804, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalence of some parasites and enteric pathogens in people working in food sector

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.81, ss.1274-1275, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of endoparasites in dogs and their importance on human health in and around Van

Indian Veterinary Journal, cilt.80, ss.832-833, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A note on endoparasitic fauna in gulls around Lake Van region

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, ss.830-831, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalence of Eimeria species in goats in Van

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.439-442, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van ilinde Coenurus cerebralis’in Yaygınlığı ve Coenurosis’in Teşhisinde Yardımcı Bir Parametre Olarak Enolaz (NSE) Enziminin Önemi*

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.185-192, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli ve Bazı İlçelerinde Koyunlarda Fasciola hepatica’nın Seroprevalansı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, no.3, ss.278-284, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis

Van Veterinary Journal, cilt.26, no.2, ss.55-57, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van'da bir kızıl s¸ahinde (Buteo rufinus) i·lk Rhipicephalus turanicus Olgusu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.26, ss.39-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Martılarda (Larus michahellis, Naumann 1840) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.24, ss.117-121, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Pseudolynchia canariensisMacquart, 1839 (Diptera: Hippoboscidae) Olgusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.129-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

YYÜ Vet Fak Derg, cilt.21, ss.87-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.21, ss.69-70, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Babesiosisli Koyunlarda Serum Demir ve Bakir Seviyelerindeki Degisiklikler

Türk Parazitoloji Dreg, cilt.23, ss.423-425, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Presence of Gasterophilus species in Horses in Van Region.

YYÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.87-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of parasite fauna of chicken in the Van region Van Yöresi Tavuklarinda Paraziter Fauna Tespiti.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.33, ss.162-164, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Determination of the status of lipid peroxidation and antioxidants in cattle infected with Dictyocaulus viviparus Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Siǧirlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanmasi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.32, ss.234-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tatvan belediye mezbahasında kesilen koyun,keçi ve sığırlarda Larval Cestodiosis

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.16, ss.45-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi koyunlarında Babesiosis'in ELISA ile teshisi.

Y.Y.Ü.Sag. Bil. Derg, cilt.7, ss.27-31, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresi buzagı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlıgı.

Y.Y.Ü Sag. Bil. Derg, cilt.7, ss.95-97, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit(Pthiraptera) enfestasyonları

YYÜ Vet.Fak. Derg, cilt.11, ss.5-7, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi sıgırlarında bit (Phthiraptera) enfestasyonları.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.11, ss.8-10, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresinde kesilen sığır, koyun ve keçilerde hidatidozun yayılışı

YYÜ Sağlık Bilim.Derg, cilt.78, ss.37-40, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

van belediye mezbahasında kesilen koyunlarda akciğer kılkurtlarının yayılışı

Yüzücü yıl üniv. vet.fak.derg., cilt.11, ss.11-13, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi sığırlarında bit(Pthiraptera) enfestasynları

YYÜ Vet. Fak.Derg, cilt.11, ss.15-8, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit (Phthiraptera) enfestasyonları.

Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg, cilt.1, ss.8-10, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

babesiosis'li koyunlada serum demir ve bakır seviyelerindeki değişiklikler

T.Parazitol Derg., cilt.23, ss.423-425, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kastamonu Yöresinde Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.169

Yalova Mezbahasında Kesilen Hayvanlarda Sarcosporidiosis’in Yayılışı

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.244

Erçek Gölü ve Havzasında Yaşayan Su Kuşlarında Coccidiosis

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.157

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde Bit Enfestasyonları

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009, ss.273

Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Sıgırlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanması

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kayseri ve Ürgüp/ Türkiye, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007, ss.144-145

Van yöresi buzağı ve danalarda Eimeria türlerinin yaygınlığı.

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.96

Van yöresinde koyun, keçi ve sığırlarda Cysticercus tenuicollis'in yaygınlığı.

12.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001, ss.109

Van yöresinde hidatidozis

1.Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 08 Haziran 2001, ss.42

Dışkı bakılarına göre Van'ın Edremit İlçesindeki ev kümeslerinde yetiştirilen tavuklarda helmint faunası.

l. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, Van, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2001, ss.253

Babesiosis’li Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu, Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Durumunun Saptanması

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, İkinci Uluslararası Biyobilim Günleri, P-128, , İzmir, 23-27 Ekim 2000, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.128

Babesiosisli Koyunlarda Serum Demir Ve Bakır Seviyelerindeki Degisiklikler.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1999, ss.167

Kitap & Kitap Bölümleri

Monocercomonadidae

Veteriner Protozooloji, Dumanlı N, Karaer Z , Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.262, 2010