Arş.Gör.Dr.

Kenan Yıldızhan


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyofizik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - 2021

2017 - 2021

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik , Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretım Fen Ve Matematık Alanları Eğıtımı Bölümü/Bıyolojı Eğıtımı Bılım Dal, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğıtım Fakültesı , Orta Öğretım Fen Ve Matematık Alanları Eğıtımı Bölümü/Bıyolojı Eğıtımı Anabılım Dal, Türkiye

Yaptığı Tezler

2021

2021

Doktora

İN VİTRO PARKİNSON HASTALIĞI (MPP+) MODELİNDE SİTOZOLİK GLUTATYON YOKSUNLUĞUNUN MİKROGLİA TRPM2 KATYON KANAL AKTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE ARAŞTIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı

2016

2016

Yüksek Lisans

RADYASYONA MARUZ BIRAKILAN RATLARDA MEYDANA GETİRİLEN DOKU HASARINA KARŞI ISIRGAN OTU TOHUMU EKSTRAKTININ KORUYUCU ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik

2014

2014

Yüksek Lisans

Türkiye'de Yayılış Gösteren Sterıgmostemum M.Bıeb. (Hırıksüsün) (Brassıcaceae) Türlerinin Morfolojik Ve Taksonomik Yönden İncelenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretım Fen Ve Matematık Alanları Eğıtımı Bölümü/Bıyolojı Eğıtımı Anabılım Dal

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YETEM-YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2019

2019

DNA izolasyonu Metodları ve Agaroz Jel Elektroforezi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YETEM-YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2016

2016

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKASI

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DENEY HAYVANLARI KULLAVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Araştırma Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Resveratrol diminishes bisphenol A-induced oxidative stress through TRPM2 channel in the mouse kidney cortical collecting duct cells

Çiğ B., Yildizhan K.

JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION, cilt.40, sa.6, ss.570-583, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Selenium and Neurological Diseases: Focus on Peripheral Pain and TRP Channels

Nazıroğlu M., Öz A., Yıldızhan K.

CURRENT NEUROPHARMACOLOGY, cilt.18, sa.6, ss.501-517, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Microglia and its role in neurodegenerative diseases

Yıldızhan K. , Nazıroğlu M.

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, cilt.11, sa.2, ss.861-873, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Neonatal Fare Beyninden Primer Mikroglia Hücre İzolasyonu

Yıldızhan K. , NAZıROĞLU M.

31. Ulusal Biyofizik Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.31-32 Creative Commons License

2018

2018

Bisphenol A induces oxidative stress and apoptosis through TRPM2 channel activation in mouse kidney cortical collecting duct cells: Protective effect of resveratrol

ÇİĞ B., Yıldızhan K. , Nazıroğlu M.

7th Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels World Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2018, cilt.10, sa.2, ss.736-737

2018

2018

Effects of UV-C exposure on apoptosis, mitochondrial depolarization and ROS production in ARPE-19 eye cells

Nazıroğlu M., ÖZ A., Yıldızhan K. , ÇELİK Ö.

7th Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels World Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2018, cilt.10, sa.2, ss.721

2016

2016

Protective Effects of Stining Nettle (Urtica dioica L.)in Irradiation rats

Yıldızhan K. , Demirtaş Ö. C. , Uyar A. , Huyut Z. , Çakır T. , Yener Z. , et al.

INNOVATION IN MEDICINE SUMMIT 2 ( Innovation in medicine and biosciences), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.94-95

2014

2014

MORPHOLOGICAL AND TAXONOMICAL STUDIES ON STERIGMOSTEMUM M.BIEB. (HIRIKSUSUN) (BRASSICACEAE) SPECIES IN TURKEY

Yıldızhan K. , Ünal M.

ULUSAL BOTANİK BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2014, ss.4

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

International Society for Neurochemistry (ISN)

Üye

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

European Society for Neurocehmistry (ESN)

Üye

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Federation of European Neuroscience Societies (FENS)

Üye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türk Biyofizik Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

ALL LIFE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Metabolic Brain Disease

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mart 2021

Mart 2021

7th Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels World Congress. 20-23 April 2018, Alanya, Antalya, Turkey. (2018.cmos.org.tr) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yıldızhan K.
Antalya, Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

5th International Brain Research School, 16-22 November 2020, Isparta, Turkey. (http://2020.brs.org.tr/) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yıldızhan K.
Isparta, Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

4th International Brain Research School, 24-30 June 2019, Isparta, Turkey. (http://2019.brs.org.tr/) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yıldızhan K.
Isparta, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

3rd International Brain Research School, 25 June-1 July 2018, Isparta, Turkey. (http://2018.brs.org.tr//index.php/home-page/) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yıldızhan K.
Isparta, Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

2nd International Brain Research School, 6-12 November 2017, Isparta, Turkey. (http://www.cmos.org.tr/brs2017/en/) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yıldızhan K.
Isparta, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 2