Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

INSERTION OF BUCCALLY TILTED AND PLACED IMPLANTS IN EDENTULOUS ATROPHIC POSTERIOR MANDIBULAR SITES

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.26, no.4, pp.3163-3166, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Management of Bilateral Masseter Muscle Hypertrophy

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, no.1, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effect of body mass index on blood pressure and heart rate in patients undergoing tooth extraction

JOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY, vol.8, no.4, pp.177-182, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi

Van Tıp Dergisi, vol.25, no.3, pp.367-373, 2018 (National Refreed University Journal)

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi

Van Tıp Dergisi, vol.25, no.3, pp.367-373, 2018 (National Refreed University Journal)

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi

Van Tıp Dergisi, vol.25, no.2, pp.220-227, 2018 (National Refreed University Journal)

Dental İmplant Cerrahisinde Anksiyete: Literatür Derlemesi

Van Tıp Dergisi, vol.24, no.4, pp.415-419, 2017 (National Refreed University Journal)

Anxiety in Dental Implant Surgery: Literature Review

Van Medical Journal, vol.24, no.4, pp.415-419, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Case Report : Aberrant buccal nerve in the retromolar canal

Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, vol.4, no.4, pp.239-241, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FÜZYONLU ALT DAİMİ KESER DİŞLERİN TEDAVİSİ: PLANLANMIŞ REPLANTASYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.11-15, 2013 (National Refreed University Journal)

THE MANAGEMENT OF SKELETAL CIRCULAR OPEN BITE CASE: SURGICAL APPROACH WITH PROSTHETIC REHABILITATION

INTERNATİONAL JOURNAL OF DENTAL CASE REPORTS, vol.3, no.1, pp.63-67, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoklu Konjenital Diş Eksikliğinde Uygulanan Multidisipliner Tedavi

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Dental tedaviler sırasında çekilmiş bilgisayarlı tomografi görüntülerinde maksiller sinüsde polip varlığının değerlendirilmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

DİŞ HEKİMİNE BAŞVURAN BİREYLERİN KAN BASINCI VE NABIZ DEĞERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.519

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.85

Diş Hekimlerine Başvuran Hastalarda Sistemik Hastalık İnsidansı

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.49

Mandibulada fibro-osseöz lezyon: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.153-154

Mandibulada lipom: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.154

Herediter gingival fibromatozis: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.150

Maksillada fibro-osseöz lezyon: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.153

Mandibulada kompound odontoma: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.113-114

Sinüs Retansiyon Kisti ile İlişkili Oroantral Açıklık: Vaka Raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.148

Hereditary gingival fibromatozis:Case report

24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.62

Peripheral Ossifying Fibroma: Two Case Reports.

ACBID 2015 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2015, pp.60

Osteosarcoma in the posterior maxilla

Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD) 8th International Congress, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2014, pp.38

A Large Keratocystic Odontogenic Tumor In An Edentulous Mandible

AÇBİD 2014 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2014, pp.64

Multiple Keratocystic Odontogenic Tumour In Nonsyndromic Patient

AÇBİD 2014 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2014, pp.63

Conservative approach as an alternative tecnique to advanced implant surgery

AÇBİD 2012 6TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 May - 03 June 2012, pp.60

İskeletsel ön ve arka açık kapanış vaka tedavisi: Protetik rehabilitasyon ile birlikte cerrahi yaklaşım

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011, pp.211-212

Alt daimi santral keser dişlerin füzyonunun tedavisi: planlanmış replantasyon

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011, pp.126-127

Bir alt molar dişin cerrahi ve endodontik tedavisi

15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Turkey, 29 April - 01 May 2011, pp.90

Books & Book Chapters

Dental İmplantların Yüzey Şekillendirmesinde Güncel Yaklaşımlar

in: Scientific Developments, Dalkılıç M., Editor, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.345-352, 2019