Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi


Creative Commons License

Kaplan V. , Ciğerim L. , Orhan Z. D. , Çınarsoy Ciğerim S.

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.220-227, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 25 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Van Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.220-227

Özet

Dental ağrı hastaların diş hekimine başvurmasına sebep olan en önemli şikayetlerden biridir ve tedavisinde sıklıkla tercih edilen tedavi seçeneği ilaç tedavisidir. Bu çalışmanın amacı dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde en sık tercih edilen ağrı kesici ve antibiyotik grubu ilaçların belirlenmesidir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına başvuran hastalardan 18 yaş ve üzeri, dâhil edilme kriterlerine uygun 558 hasta ile Van ili ve ilçelerinde özel veya kamu kuruluşunda çalışan 80 diş hekimi çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalara ve diş hekimlerine anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz istatistiki olarak incelenmiştir. Çalışmaya 204’ü erkek ( %36,6), 354’ü (%63,4) kadın olmak üzere 558 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya 54’ü (% 67,5) erkek, 26’sı (%32,5) kadın 80 diş hekimi dâhil edilmiştir. En sık kullanılan ağrı kesiciler deksketoprofen (%29), parasetamol (%28,5), flurbiprofen (%20) olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan antibiyotikler ise amoksisilin+klavulanik asit (%51,4), amoksisilin (%14,3), sefalosporin (%7) olarak tespit edilmiştir. En sık reçete edilen ağrı kesiciler deksketoprofen (%33,75), naproksen sodyum (%17,5), flurbiprofen (%17,5), parasetamol (%16,25), etodolak (%11,25) olarak bulunmuştur. En sık reçete edilen antibiyotikler ise amoksisilin+klavulonik asit (%66,25), amoksisilin (%16,25), sefalosporin (%5) şeklinde tespit edilmiştir. Bu çalışmada deksketoprofen ve amoksisilin+klavulonik asit’in en sık tercih edilen ilaçlar olduğu görülmüştür ve dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde ilaç tercihinde göz önünde bulundurulmalıdır.