Prof.Dr.

Loğman Aslan


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü

Cerrahi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi, Türkiye

1986 - 1992

1986 - 1992

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner Cerrahi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİ HASTALIKLARI

Lisans

Lisans

Klinik Uygulama 3. Sınıf

Lisans

Lisans

İntörn Eğitimi Çiftlik Grubu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Klinik Uygulama 4. Sınıf

Lisans

Lisans

Klinik Uygulama 5. Sınıf

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yaban Hayvanlarında Ortopedik Cerrahi

Lisans

Lisans

İntörn Eğitimi Pet Grubu

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Congenital synchronous adenomas of meibomian and moll glands of the eyelid in a calf

Yuksel H., Gulbahar M., Aslan L.

VETERINARNI MEDICINA, cilt.50, sa.8, ss.379-383, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1998

1998

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri

Alkan İ. , Şındak N., Aslan L. , Kılıçalp D.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.66-68, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

Şındak N., Alkan İ. , Ağaoğlu Z. T. , Baydaş B., Akkan H. A. , Aslan L.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.32-35, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

Şındak N., Alkan İ. , Aslan L. , Akgül Y.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.63-65, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

Şındak N., Alkan İ. , Ağaoğlu Z. T. , Baydaş B., Akkan H. A. , Aslan L.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.32-35, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani at Recti ve Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu

Alkan İ. , Şındak N., Aslan L. , Gençcelep M.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.46-47, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Bir Montafon ve Holstain Düvenin Göbek Bölgesinde Matür Fibropapilloma Olguları

Yiğit M., Aslan L. , Düz E.

YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.71-76, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1996

1996

Portal Hiper Tansiyonda Sefalik Ven ile Spleno-Renal H-Greft Santı, (Deneysel Çalısma)

Dilek O., Bakır B., Dilek F., Şekeroğlu M. R. , Düz E. , Aslan L.

Türkiye Tıp Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.93-97, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Kıkırdak Greftlerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi (Deneysel Çalışma)

Kırış M., Alkan İ. , Uğraş S., Bakır B., Aslan L. , Şındak N., et al.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.189-194, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2016

Nisan 2016

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

I. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 63

h-indeksi (WOS): 4