Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2016 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Şubat 2016 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ocak 2016 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi