Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment and rehabilitation of wild birds and mammals

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.52, ss.623-627, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diagnosis and Treatment of Hypophosphatemia in Young Turkeys

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.32, ss.125-127, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cecal dilatation and dislocation in a montafon cow Bir montafon i̇nekte sekum dilatasyonu ve dislokasyonu

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.15, ss.811-814, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Extremity problems in ostrich chicks and their treatment

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.8, ss.903-906, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of green tea on mineral levels of liver and testis of Guinea pigs electromagnetic field emitted by mobil phones

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.4, ss.86-92, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Medical and Surgical of Gastric Impaction in Juvenile Ostriches

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.1141-1144, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cecal Dilatation and Dislocation in a Montafon Cow

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, ss.811-814, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Atropine sulphate test can be an aetiologic indicator of vagal bradycardia developed in a megaoesophagus case

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, ss.181-184, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of propofol anaesthesia in calves

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, ss.516-518, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of fibrin glue in dog kidney model

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.81, ss.276-279, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Angiokeratomatous papilloma associated with papillomavirus in a calf

VETERINARY PATHOLOGY, cilt.40, ss.582-586, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The assessment of effects of atracurium and mivacurium using TOF Guard device in dogs

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, ss.768-771, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mixed apocrine sweat gland tumor of the tail in a cow

VETERINARY PATHOLOGY, cilt.39, ss.281-285, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case of Peromelia, Meromelia and Adactyly in A Calf

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, ss.139-143, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fractures and Treatment Methods in Wild Avians

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, ss.115-119, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, cilt.1, ss.24-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS INFECTION IN HOLSTEIN DAIRY CATTLE IN VAN PROVIENCE

International Journal of Current Research, cilt.9, ss.63267-63270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heavy Infestation of Phoenicolepsis Nakurensis in a Flamingo (Phoenicopterus Ruber) in Van

International Journal of Current Research, cilt.9, no.7, ss.54334-54336, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van'da bir kızıl s¸ahinde (Buteo rufinus) i·lk Rhipicephalus turanicus Olgusu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.26, ss.39-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CAN INFRARED THERMOGRAPHY BE USED TO PREDICT EAR TAGS INFECTIONS IN LAMBS?

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, cilt.58, ss.205-208, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İki Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

Van Veterinary Journal, cilt.20, ss.69-71, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

Van Veterinary Journal, cilt.20, ss.31-36, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devekusu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sagaltımı Üzerine Arastırmalar

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.31-36, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Havzasında 2006-2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.13, ss.7-12, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Sıgır ve Koyunlarda Görülen Cerrahi Hastalıkların Degerlendirilmesi

Van Veterinary Journal, cilt.2, ss.37-42, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.19, ss.35-39, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998-2003 Yılları Arasında İncelenen Evcil Hayvan Tümörleri

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.5-7, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Congenital Synchronous Adenomas of Meibomian and Mool Glands of the Eyelid in a Calf

Veterinary Medicine - Czech, cilt.50, ss.379-383, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografiyle Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.13, ss.1-7, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Omuz Eklemi Osteochondritis Dissecansın Sağaltımında Subchondral Otogreft Kullanılması ve Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-5, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paraneoplastik Sendromlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.156-159, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ, cilt.7, ss.63-65, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.121-125, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.121-125, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otolog Fibrin Yapıştırıcının Açık Yara Tedavisinde İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.12, ss.101-104, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde rokuronyum ve vekuronyumun etkilerinin karşılaştırılması

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.47-54, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gingival vascular hamartoma in a calf

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.10, ss.23-25, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gingival vascular hamartoma in a calf

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.10, ss.23-25, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.32-35, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.32-35, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.63-65, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.63-65, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.66-68, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani at Recti ve Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.46-47, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.63-65, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.9, ss.66-68, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Montafon ve Holstain Düvenin Göbek Bölgesinde Matür Fibropapilloma Olguları

YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.71-76, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ERÇEK GÖLÜ FLAMİNGO FESTİVALİNİN YÖREYE VE BİYOTURİZME KATKILARI

2 ND INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.151-152

VAN GÖLÜ HAVZASI KÜLTÜR VE SANATINDA KUŞLAR

2 ND INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.149-150

VAN GÖLÜ HAVZASINDA DOĞAL HAYATIN TURİZME ETKİSİ

2 ND INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.144-145

A Case of Colovesical Fistula and Rectal Agenesis in a Calf

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.169

Squamous Cell Carcinoma in Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.182

Interdigital Fibroma in A Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.196

Türkiye'de Bir Ayıda (Urcus arctos) Pire ve Kene Enfestasyonu

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Eylül - 29 Ekim 2017, ss.430

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.287

Applying Sandwich Bandage on Wild Birds

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.72

Nesli Tehlikede Olan Yabani Kuşlarda Ateşli Silah ile Yumuşak Doku Yaralanması ve Tedavileri

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.387-388

Bir Buzağıda Peromelia Olgusu

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.223-224

Can infrared thermography be used to prediction of ear tags infections in lambs?

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Bucharest, Romanya, 4 - 06 Haziran 2015, ss.46

Flamingolarda Göç Yorgunluğu

I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.81

Kınalı Kekliklerin (A. chukar) Bazı Verim Özelliklerinin Araştırılması

I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.7

YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Uygulamaları

I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.3

Bir buzağıda intrauterine femur kırığı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014, cilt.1, ss.261

Concentrations of Serum Cobalt, Copper, Manganese, Magnesium and Phosphorus in Cows with Clinical Ketosis

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 26 Nisan 2014, ss.165

Erçek Gölü ve Havzasında Yaşayan Su Kuşlarında Coccidiosis

17.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2011, ss.157

Hindi Yavrularında Doğal Hipofosfoteminin Tanı ve Tedavisi Üzerine Araştırmalar

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.344-345

Devekuşu Yavrularında Peklik Probleminin Medikal ve Cerrahi Tedavisi

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.174-175

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.176-177

Atropine sulfate test can be an aetiologic indicator of vagal bradycardia developed in a megaoesophagus case

15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Aydın, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2007, ss.123

Extremity problems of ostrich chicks and their rehabilitations

VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2002, ss.83-84

Deve Kuşlarında Yabancı Cisim Olguları Üzerine Araştırmalar

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.233-237

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2000, ss.161

The hemodynamic effects different Premedicans and in dogs

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2000, ss.159

Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi

6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 25 - 28 Haziran 1998, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, Vedat BARAN, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-28, 2019

Etçillerin Yakalanması ve Muayeneye Sunulması

Dış Hastalıkları Klinik Muayene Yöntemleri, Necdet GÜZEL, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.31-38, 2003