Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİKONGRESİ VE 3. ULUSLARARASIPEDİATRİK ENDOSKOPİKCERRAHİ GRUBU - ORTADOĞUBÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

ÇOCUKLARDA KİST HİDATİK

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2018