Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pyrolysis of black cumin seed: Significance of catalyst and temperature product yields and chromatographic characterization

JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, cilt.42, ss.331-350, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution kinetics of ulexite in phosphoric acid

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, ss.3161-3170, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution of colemanite in (NH4)(2)SO4 solutions

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.24, ss.55-59, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The dissolution kinetics of ulexite in sulphuric acid solutions

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, cilt.15, ss.175-180, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution mechanism of ulexite in H2SO4 solution

HYDROMETALLURGY, cilt.51, ss.359-370, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of optimum conditions for dissolution of ulexite in sulphuric acid solutions

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY, cilt.108, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution of thermally dehydrated ulexite in sulfuric acid solution

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.36, ss.4847-4851, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dehydration kinetics of ulexite from thermogravimetric data

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS, cilt.48, ss.403-411, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A semı_empırıcıal kınetıc model for dıssolutıon of ulexıte ın aqueous acetıc acıd solutıons

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.1-10, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Semi-empirical Kinetic Model for Dissolution of Ulexite in Aqueous Acetic Acid Solutions

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.1-10, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

suppercrıtıcal fluıd extactıon of bıomass energy

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.2, ss.1-5, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

dıssoluatıon of ulexıte ın sulphurıc acıd solutıons for hıgh solıd-to- lıguıd ratıos energy

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.32-41, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dissolution of Ulexite in Sulphuric Acid Solutions for High Solid-to-Liquid Ratios

Energy, Education, Science and Thecnology, cilt.3, ss.32-41, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piroliz Esnasında Aşkale linyitindeki Piritin Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi

Doğa -Tr. J. of Chemistry, cilt.14, ss.98-96, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dissolution Kinetics of Borax in Acetic Acid Solutions

Proceedings of 3 rd International Boron Symposium, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.199-202

Dissolution Kinetics of Ulexite in Phosphoric Acid Solutions

Proceedings of 3 rd International Boron Symposium, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.287-291

Kolemanit’ten Oksidasyonla Arseniğin Giderilmesi

XIV. Ulusal Kimya kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2000, ss.496

Kinetic Study of Leaching of Colemanite ore by sulphuric Acid

İnternational Congeress of Chemical and Process Engineeering, Praha., Çek Cumhuriyeti, 27 - 31 Ağustos 2000, ss.223