Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Conversion Kinetics of Tincal to Boric Acid in Nitric Acid Solutions

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION, cilt.39, sa.2, ss.83-90, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pyrolysis of black cumin seed: Significance of catalyst and temperature product yields and chromatographic characterization

JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, cilt.42, ss.331-350, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution kinetics of ulexite in phosphoric acid

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.4, ss.3161-3170, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution of colemanite in (NH4)(2)SO4 solutions

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.24, sa.1, ss.55-59, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The dissolution kinetics of ulexite in sulphuric acid solutions

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, cilt.15, sa.4, ss.175-180, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution mechanism of ulexite in H2SO4 solution

HYDROMETALLURGY, cilt.51, sa.3, ss.359-370, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of optimum conditions for dissolution of ulexite in sulphuric acid solutions

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY, cilt.108, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dissolution of thermally dehydrated ulexite in sulfuric acid solution

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.36, sa.11, ss.4847-4851, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dehydration kinetics of ulexite from thermogravimetric data

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS, cilt.48, sa.2, ss.403-411, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation dissolution behaviours and kinetics parameters of ulexite in boric acid solution

Investigation dissolution behaviours and kinetics parameters of ulexite in boric acid solution, cilt.4, sa.2, ss.121-129, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A semı_empırıcıal kınetıc model for dıssolutıon of ulexıte ın aqueous acetıc acıd solutıons

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, sa.1, ss.1-10, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

suppercrıtıcal fluıd extactıon of bıomass energy

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.2, sa.2, ss.1-5, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Semi-empirical Kinetic Model for Dissolution of Ulexite in Aqueous Acetic Acid Solutions

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, sa.1, ss.1-10, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

dıssoluatıon of ulexıte ın sulphurıc acıd solutıons for hıgh solıd-to- lıguıd ratıos energy

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, sa.1, ss.32-41, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dissolution of Ulexite in Sulphuric Acid Solutions for High Solid-to-Liquid Ratios

Energy, Education, Science and Thecnology, cilt.3, sa.1, ss.32-41, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piroliz Esnasında Aşkale linyitindeki Piritin Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi

Doğa -Tr. J. of Chemistry, cilt.14, ss.98-96, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dissolution Kinetics of Borax in Acetic Acid Solutions

Proceedings of 3 rd International Boron Symposium, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.199-202

Dissolution Kinetics of Ulexite in Phosphoric Acid Solutions

Proceedings of 3 rd International Boron Symposium, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.287-291

Kolemanit’ten Oksidasyonla Arseniğin Giderilmesi

XIV. Ulusal Kimya kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2000, ss.496

Kinetic Study of Leaching of Colemanite ore by sulphuric Acid

İnternational Congeress of Chemical and Process Engineeering, Praha., Çek Cumhuriyeti, 27 - 31 Ağustos 2000, ss.223