Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of a New Method for Detecting Outliers and Calculating Flood Discharge

TEKNIK DERGI, cilt.29, sa.3, ss.8339-8363, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship between neuroinflammation, MPV and Parkinson's disease

EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE, cilt.4, sa.6, ss.418-419, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Blood and tissue findings in the diagnosis of mesenteric ischaemia: An experimental study

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, cilt.36, sa.2, ss.93-98, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batı Akdeniz Havzası Taşkın Debilerinin L-momentler Yöntemi Ve Noktasal Taşkın Frekans Analizi İle Belirlenmesi

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.117-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nakayasu sentetik birim hidrograf metodunun Türkiye havzalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi: Göksu Nehri Havzası örneği

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.377-386, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidrolojik Verilerdeki Aykırı Değerlerin Taşkın Frekans Analizi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Van Gölü Havzası Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.47-55, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Batı Akdeniz Havzası Taşkın Debilerinin L Momentler Yöntemi Ve Noktasal Taşkın Frekans Analizi İle Belirlenmesi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.20

Hidrolojik Verilerdeki Aykırı Değerlerin Tespiti İçin Yeni Bir Yöntem

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.24

Usability of Nakayasu Synthetic Unit Hydrograph Method on Turkey’s Small Scale Basins

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.200-212