General Information

Biography

Dr.Mehmet Aygün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimi 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nde, Yüksek Lisans eğitimi 2004, Doktora eğitimini ise 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi SBE İşletme ABD yapmıştır. 2009 yılında Yardımcı Doçent Doktor, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında ise Profesör ünvanları almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
İşletme Bölümü

Contact

Email
maygun@yyu.edu.tr
Web Page
https://avesis.yyu.edu.tr/maygun
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 27726
Office
İİBF İşletme
Address
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampüs VAN