Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DENİZLİ HULUSİ ORAL EVİ YAPISAL BOZULMALAR VE KORUMA SORUNLARI

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.11-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVEREK TARİHİ HAMAM YAPILARININ KULLANIM DURUMLARI

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.54-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Gölü Kıyısındaki Mimari Yapıların Cephelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.1024-1036

Mimari Mirası Korumanın İmgelem Anlamında Okunması

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, Van, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1656-1675

Mimari Mirası Korumanın İmgelem Anlamında Okunması: Seyyid Battal Gazi Külliyesi

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Kentsel Arkeoloji Alanı: Dara Antik Kenti

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu:Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.1, ss.633-634

Bir Koruma-Yaşatma Örneği:Bayburt Geleneksel Konutu Restorasyon Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.262-263

Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde Koruma Bağlamında Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.264-265

Kitap & Kitap Bölümleri