Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019)

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2019 3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP)

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2018 Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2018 International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018)

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 91

h-indeksi (WOS): 6