Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Desmoplastic medulloblastoma in an adult patient

JOURNAL OF ANESTHESIA, cilt.10, ss.101-103, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Relationship between hydrocephalus etiology and ventriculoperitoneal shunt infection in children and review of literature

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, ss.38-41, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new alternative flap in the closure of meningomyelocele defects: Modified S flaps

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, sa.4, ss.302-307, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

A Neglected Giant Cervical IntraduralExtramedullary Tumor

Bagcılar medıcal bulletin, cilt.2, sa.1, ss.29-32, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT MERKEZLİ ÇALIŞMA

BOZOK TIP DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.13-17, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DOKUZ AYLIK ÇOCUKTA DEV KRANİYAL YOLK SAC TÜMÖRÜ

Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, cilt.26, sa.2, ss.247

TORASİK SPİNAL PARAGANKGLİOMA OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, cilt.26, sa.2, ss.177

EPİLEPTİK NÖBET SONRASI GELİŞEN EPİDURAL KANAMA: OLGU SUNUMU

15. Ulusal, 6th Intercontınental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, sa.302, ss.130

GEÇMEYEN BAŞAĞRISI SUBDURAL KANAMA: OLGU SUNUMU

15. Ulusal, 6th Intercontınental Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, sa.303, ss.130-131

kranosinostozlu olgularda anestezi yönetimimiz

2. palandöken anestezi günleri, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.1

Moya Moya Hastalığı olan pedatrik olguda anestezi uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.203

Çocukluk çağında Quadripleji ile prezente olan servikal nöroenterik kist olgusu

13.Sinir Cerrahisi Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.36-37

Orbital malign melanomun torakal metastazı :Olgu sunumu

13.Sinir Cerrahisi Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.43-44

Pediatrik serebral kist hidatik olgusu

13.Sinir Cerrahisi Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.51

ÇİFT TORAKAL MENİNGOSELLİ PEDİATRİK OLGU

13.Sinir Cerrahisi Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.52

A Case of Trigonocephaly Treated Using the 'Foating Forehade' Technique

XVI.WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.281

Sngle long bone fracture and fat embol syndrome: Case report

21 th international İntensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.202

Electroneuromyographic Investigation of A Patient with Serebral Death Diagnosis

21th international intensive care symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.33

ERİŞKİN HASTADA GÖRÜLEN MULTİPL İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER EPENDİMOM OLGUSU

XII. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.170

erişkin hastada görülen multipl intraduralintrameduller epandimom olgu sunumu

12. uluslararası türk omurga kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

Atipik teratoid rabdoid tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.259

YÜKSEK GRADELİ TÜMÖRE BENZEYEN SEREBRAL ABSE OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.201-202

ALVEOLAR EKİNEKOKUN BEYİN METASTAZI:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.164-165

çocukluk çağında hidrosefalinin etiyolojisi ve VP şant infeksiyonu arasındaki ilşki

türk nöroşirürji derneği 31. bilimsel kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Altı aylık bebekte görülen dev intradural intramedüller dev spinal kitle

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.258

REZORBE OLMUŞ RÜPTÜRE LOMBER DİSK HERNİSİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.237

KAFA TRAVMASI SONRASI ARAKNOİD KİSTİN SUBDURAL MESAFEYE RÜPTÜRÜ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.267

İZOLE SERVİKAL C1 EPİFİZ FRAKTÜRÜ:PEDİATRİK OLGU

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.267

KAFA TRAVMASI SONUCU ARAKNOİD KİSTİN SUBDURAL MESAFEYE RÜPTÜRÜ;OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.267

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT DİSFONKSİYONU:ŞANT PROKSİMAL UCUNUN YERİNDE OLMAMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.278-279

KAFA TRAVMASI NEDENİ İLE BEYİN CERRAHİSİ SERVİSİNDE TAKİP EDİLEN 67 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ:EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.136

UNİLATERAL ORTA FOSSA ARAKNOİD KİST RÜPTÜRÜ SONRASI BİLATERAL SUBDURAL HEMATOM :OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.294

TRAVMA SONRASI EMBOLİK BEYİN ENFARKTÜSÜ:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.293-294

6 aylık bebekte görülen dev intradural intramedüller spinal kitle

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.258

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN İNTRAMEDÜLLER KİTLE :MİKSOPAPİLLER EPANDİMOM

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.263

Atipik teratoid rabdoid tümör:nadir olgu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.259

REZORBE LOMBER DİSK HERNİSİ:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.237

SS----- Vertebra fraktürü veya nörolojik defisit ile prezente olan orijini bilinmeyen malignensler

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.147

FRONTAL BÖLGEDE EOZİNOFİLİK GRANULOM (LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ):OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.265

SS--- Çocuklardaki hidrosefalinin etiyolojisi ve şant enfeksiyonu arasındaki ilişki

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.77

BURST FRAKTÜRÜ OLAN HASTALARDA OKSİDATİF STRES DÜZEYİ VE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.58-59

CHİARİ TİP IV MALFORMASYONUNA EŞLİK EDEN KRANİAL MENİNGOSEL

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.261

DEV ARAKNOİD KİST:PEDİATRİK OLGU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, sa.1, ss.263

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI TEK TARAFLI AKUT SUBDURAL HEMATOM:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, sa.2, ss.228

LOMBER DİSK HERNİSİ DÜŞÜNÜLEREK AMELİYAT EDİLEN LOMBER SPİNAL METASTATİK TÜMÖR OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.217

LOMBER DİSK HERNİSİ TANISIYLA AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.268-269

TİROİD PAPİLLER KARSİNOMUNUN KRANİAL METASTAZI:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, sa.2, ss.183

HİDROSEFALİ HASTASINDA NADİR UYGULANAN VENTRİKÜLOATRİAL ŞANT OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.258

AKUT NONKOMMİNİKE HİDROSEFALİ TANISIYLA AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN ETŞYOLOJİK ARAŞTIRILMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.131

FRONTOPARYETALDE EOZİNOFİLİK GRANÜLOM(LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ): OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.173

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT DİSFONKSİYON NEDENİ; ŞANTIN PERİTONEAL UCUN OMENTUMA SARILMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.245

ÜST TORASİK BÖLGEDEKİ DEV KALSİFİYE MENİNGİOMA OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.330-331

Glioblastom Dokusuna İn Vitro Yaklaşım: Primer Kültür

Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.372-373

ANİ OLARAK BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞAN TANSİYON PNÖMOSEFALİ OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.211-212

İHMAL EDİLMİŞ DEV BOYUTLUSERVİKAL İNTRADURAL EXTRAMEDULLER KİTLE

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.338

VERTEBRA BURST FRAKTÜRLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ:TEK MERKEZLİ EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.280

VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT SONRASI BÜYÜK SUBDURAL HEMATOM

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.241

BURST FRAKTÜRÜ OLAN HASTALARDA OKSİDATİF STRES DÜZEYİ VE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Konjgresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2016, cilt.27, sa.1, ss.58-59

ÜST TORAKAL MENİNGOMYELOSEL

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.197

LOMBER DİSK HERNİSİ OLGUSU, HASTAYI MI YOKSA GÖRÜNTÜLEMEYİ Mİ AMELİYAT EDELİM?.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.455-456

KAFA TRAVMASI SONRASI 4 FARKLI KANAMA TİPİNİN BİRLİKTE OLDUĞU ÇOCUK OLGUSU.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.309

KRANİAL MENİNGOSELİN EŞLİK ETTİĞİ CHİARİ MALFORMASYONU TİP IV.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.422

SAÇLI DERİDE İYİ DİFERANSİYE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.1-2

NADİR GÖRÜLEN SAÇLI DERİ TÜMÖRÜ: PROLİFERE TRİKİLEMMAL TÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.356

AKUT SUBDURAL HEMATOM BOŞALTILMASINI TAKİBEN GELİŞEN SUBDURAL AMPİYEM OLGUSU. T

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.223-224

ÇOK NADİR BİR OLGU: CHİARİ TİP III MALFORMASYONU.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.421

Apert Sendromlu Kraniosinositoz Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.1-2

. L5 VERTEBRA HEMANGİOMUNA BAĞLI MİNÖR TRAVMA SONUCU GELİŞEN BURST FRAKTÜRÜ OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.190

ANTERİOR KOKSİKEAL MENİNGOSEL

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.1-2

SANTRAL KORD YARALANMASI

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.223

CERRAHİ TEDAVİ UYGULANMADAN REZORBE OLAN GENİŞ EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.233

. ALVEOLAR EKİNOKOKUN BEYİN METASTAZI: NADİR OLGU.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.238

FRONTAL SİNÜZİT SONRASI İNTRASEREBRAL APSE

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.458

DELİCİ ALET (MAKAS) YARALANMASI SONUCU BOS FİSTÜLÜ GELİŞEN ÇOCUK OLGUSU VE TEDAVİ YÖNETİMİ.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.424

AKUT PARAPLEJİ İLE GELEN SPİNAL VERTEBRA METASTAZ TÜMÖRLÜ OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.414

SERVİKAL BIÇAKLI CAGE NE KADAR GÜVENLİ ?

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.153-154

REZORBE OLAN LOMBER DİSK HERNİSİ OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.309

. ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, ss.232

çocukta nadir görülen bilateral kronik subdural hematom olgusu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X.Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2014, ss.44

doğumsal bir malformasyon olan ansefalosel olgusu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X.Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2014, ss.40-41

genç hastada torakal dislokasyon fraktürüne bağlı gelişen parapleji ve tedavi yönetimi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X.Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2014, ss.42-43

Apert Sendromlu Kraniosinositoz Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.1-2