Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tek Parti Dönemi Raporlarında Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.161-190, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Fuhuş ve Zührevi Hastalıkların (Frengi) TBMM’de Tartışılması ve Resmi Raporlara Yansımaları (1920-1932)

YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.15-42, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

A NEW HOYBUN MOVEMENT IN SYRIA AND THE ITALY FACTOR (1935-1939)

DÜSBED, no.24, pp.129-147, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA TARIM ALANINDAYAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE HARCAMALARI (1946-1960)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Cevat Dursunoğlu’nun Şark Raporu (Öneriler, Farklılıklar, Benzerlikler)

Van YYU Sosyal Bilimler Dergisi, vol.46, pp.383-406, 2019 (International Refereed University Journal)

CEVAT DURSUNOĞLU’NUN AZINLIK VE MİLLET TANIMLAMALARIYLA İLGİLİ RAPORU

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.45, pp.357-375, 2019 (International Refereed University Journal)

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGLERİ IŞIĞINDA İZMİR’DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ

Van YYU Sosyal Bilimler Dergisi, vol.44, pp.325-347, 2019 (International Refereed University Journal)

1930 İstanbul Belediye Seçimlerinde Gayrimüslimler

Van YYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.42, pp.321-346, 2018 (International Refereed University Journal)

ÇOK PARTİLİ HAYATTA SİYASAL İSLAM‟A BİR ÖRNEK: İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ

YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, pp.399-410, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Sosyalizmin Aykırı Bir Sesi: Vatan Partisi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.255-267, 2018 (International Refereed University Journal)

Mahmut Soydan’ın Gözünden Musul Meselesi

Van YYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.41, pp.339-357, 2018 (International Refereed University Journal)

ANADOLUCULUK EKSENİNDE TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ (1952-1958)

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.37, pp.330-353, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TBMM Gizli Celse Zabıtlarında Musul Meselesi

TEZKİRE, no.61, pp.167-195, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tek Parti Döneminde Hamdullah Suphi’nin Gözüyle Gagauzlar (Gökoğuzlar)

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.4, no.12, pp.96-116, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilatlanması

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, vol.4, no.11, pp.101-118, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MERKEZ İLE TAŞRA ARASINDA İLETİŞİMSİZLİĞE BİR ÖRNEK: SASON İSYANI

Route Educational and Social Science Journal, no.12, pp.41-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

CUMHURİYET DÖNEMİNDE UNUTULMUŞ BİR SİYASİ HAREKET AHALİ CUMHURİYET FIRKASI

Tarih Okulu Dergisi, no.26, pp.337-362, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Urfa Teşkilatlanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.30, pp.356-375, 2016 (National Refreed University Journal)

Urfa Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of İnternational Social Research, vol.9, no.43, pp.870-881, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK OCAKLARI KURULTAYLARINDA DİL MESELESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, no.23, pp.179-200, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Tek Parti Döneminde Pomaklar (1923-1946)

Tarih Okulu Dergisi, vol.25, no.9, pp.803-835, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Dünya Savaşı'nda Kızılay'ın Dış Yardımları ve Yardımların Dış Politikaya Etkileri

Route Educational and Social Science Journal, vol.25, no.9, pp.803-835, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demokrat Parti'nin Muş Teşkilatlanması ve Faaliyetleri

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), no.21, pp.124-141, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN KÜTAHYA TEŞKİLATLANMASI VE FAALİYETLERİ

TARİHİN PEŞİNDE, no.14, pp.277-298, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Adana Türk Ocağı ve Faaliyetleri (1923-1931)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of İnternational Social Research, vol.8, no.41, pp.537-552, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TRAKYA’DA YAHUDİ POLİTİKASI (1923-1934)

International Journal of Social Science, no.41, pp.267-292, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Türk Tarih Tezi Bağlamında Cumhuriyet Döneminde Nusayriler

TURKISH STUDIES, vol.10, no.9, pp.485-504, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

1950-1951 BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇLER VE DEMOKRAT PARTİ’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, vol.30, no.89, pp.61-93, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Bursa’da Serbest Cumhuriyet Fırkası ve İktidarla Çekişmesi

HİSTORY STUDİES, vol.6, no.3, pp.295-310, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Partili Dönemde Doğu Anadolu'daki Seçimlere Bir Örnek: Ağrı (Karaköse) Seçimleri (1946-1960)

TURKISH STUDIES, vol.9, no.1, pp.439-460, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu'da Unutulmuş Bir Kültür Ocağı Van Halkevi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.3-23, 2013 (International Refereed University Journal)

Ağrı'da (Karaköse) Demokrat Parti Teşkilatlanması

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.12, pp.185-206, 2013 (National Refreed University Journal)

Van'da Demokrat Parti Teşkilatlanması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.31-55, 2013 (International Refereed University Journal)

Erciş Halkevi

Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.243-253, 2013 (National Refreed University Journal)

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Mersin Hilal-i Ahmer Cemiyeti

ATATÜRK DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.281-297, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KOMÜNİST FAALİYETLER

ISPEC3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERKONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.359-374

Müfide İlhan’da Hâkimiyet-i Milliye

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.170-184

Mahmut Soydan’da “Milli Hâkimiyet” Olgusu

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.185-199

Armin Vamberi’xxnin Seyahatnamesinde Türkistan Şehirlerinin İslam Bilim Tarihindeki Önemi ile ilgili Bilgiler

Uluslararası Prof.Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.255-269

ABİLOF

ERXİNCAN, Rize, Turkey, 07 March 2019 - 19 March 2020, pp.33-35

Çok Partili Hayatta Siyasal İslam’a Bir Örnek: İslam Demokrat Partisi”

21.Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslar Arası Kongresi Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri,, Van, Turkey, 25 - 27 December 2018, pp.399-411

Serbest Cumhuriyet Fırkası Gaziantep Teşkilatlanması ve Faaliyetleri,

Uluslararası Gaziantep sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2018, pp.123-138

Cumhuriyet Dönemi Van'dan Şehir Manzaraları

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.1

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır’da Genel Seçimler ve Yansımaları” Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum ve Ekonomi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.829-855

Rus Genarali Y.V. Maslovaski'nin Hatıralarında Bitlis

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris Bitlisi Sempozyumu 11-13 Ekim 2018, Bitlis, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.120

Anadolu Abilova'nı hatıratında Mustafa Kemal Atatürk

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 April 2018

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ BELGELERİ IŞIĞINDA İZMİR'DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ

3. ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.35

Armin Vamberi'nin Seyahatnamesinde Türkistan Şehirlerinin İslam Bilim Tarihindeki Önemi ile ilgili Bilgiler

Uluslararası Prof.Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2018, pp.255-267

Çok Partili Hayatta Siyasal İslam’a Bir Örnek: İslam Demokrat Partisi”

21.Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslar Arası Kongresi Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri, 10-14 Mayıs 2017,, Van, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.1

“Berlin Hür Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü Tarafından 1957 Tarihinde Doğu Anadolu’da Yapılan Tetkik Seyahati Hakkında Rapor”,

Türkiye’de Aşiretler Gerçeği Sempozyumu Tebliğ/Bildiri Özetleri, Van, 4-6 Mayıs 2017., Van, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.1

ADANA’DA 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ VE YAŞANAN OLAYLAR Gelen Kutusuna taşı Diğer 4 / 17 1930 Adana’da Belediye Seçimleri ve Yaşanan Olaylar

I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 17-19 Nisan 2015,, Adana, Turkey, 30 December 2016, pp.267-282

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI'NIN KOCAELİ TEŞKİLATLANMASI VE FAALİYETLERİ

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 March 2016 - 27 March 2017, pp.1261-1275

Milli Mücadelede Mersin ve Havalisi

Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 13 - 15 October 2014, pp.32-45

I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele Sürecine Mersin ve Havalisi

ULUSLARARASI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILI SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 13 October 2014 - 15 December 2017, vol.1, pp.251-276

Books & Book Chapters

RUS GENERALİ Y. V. MASLOVSKİ’NİN HATIRATINDA BİTLİS

in: Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Demirtaş.M, Editor, Kalkan Matbaacılık Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Bitlis, pp.487-493, 2019

ALBAY N.P SOLNTSEV'İN HATIRALARINDA BAYBURT'UN İŞGALİ

in: 100. YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK, KOÇLAR.B, Editor, Cedit, Ankara, pp.357-385, 2019

Berlin Hür Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü Tarafından 1957 Tarihinde Doğu Anadolu'da Yapılan Tetkik Seyahati Hakkında Rapor

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.296-307, 2019 Sustainable Development

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Genel Seçimler ve Yansımaları

in: Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Özcoşar İ, Karakaş A, Öztürk M, Polat Z, Editor, Ensar, İstanbul, pp.809-824, 2018