Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tek Parti Dönemi Raporlarında Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.0, ss.161-190, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Fuhuş ve Zührevi Hastalıkların (Frengi) TBMM’de Tartışılması ve Resmi Raporlara Yansımaları (1920-1932)

YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.15-42, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

SURİYE’DE YENİ BİR HOYBUN HAREKETİ VE İTALYA FAKTÖRÜ (1935-1939)

DÜSBED, sa.24, ss.129-147, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA TARIM ALANINDAYAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE HARCAMALARI (1946-1960)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cevat Dursunoğlu’nun Şark Raporu (Öneriler, Farklılıklar, Benzerlikler)

Van YYU Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.46, ss.383-406, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CEVAT DURSUNOĞLU’NUN AZINLIK VE MİLLET TANIMLAMALARIYLA İLGİLİ RAPORU

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.45, ss.357-375, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGLERİ IŞIĞINDA İZMİR’DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ

Van YYU Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.44, ss.325-347, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1930 İstanbul Belediye Seçimlerinde Gayrimüslimler

Van YYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.42, ss.321-346, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇOK PARTİLİ HAYATTA SİYASAL İSLAM‟A BİR ÖRNEK: İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ

YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.399-410, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Sosyalizmin Aykırı Bir Sesi: Vatan Partisi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.33, ss.255-267, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mahmut Soydan’ın Gözünden Musul Meselesi

Van YYÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.41, ss.339-357, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ANADOLUCULUK EKSENİNDE TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ (1952-1958)

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.37, ss.330-353, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TBMM Gizli Celse Zabıtlarında Musul Meselesi

TEZKİRE, sa.61, ss.167-195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Parti Döneminde Hamdullah Suphi’nin Gözüyle Gagauzlar (Gökoğuzlar)

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.96-116, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilatlanması

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, cilt.4, sa.11, ss.101-118, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MERKEZ İLE TAŞRA ARASINDA İLETİŞİMSİZLİĞE BİR ÖRNEK: SASON İSYANI

Route Educational and Social Science Journal, sa.12, ss.41-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYET DÖNEMİNDE UNUTULMUŞ BİR SİYASİ HAREKET AHALİ CUMHURİYET FIRKASI

Tarih Okulu Dergisi, sa.26, ss.337-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Urfa Teşkilatlanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.30, ss.356-375, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urfa Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of İnternational Social Research, cilt.9, sa.43, ss.870-881, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK OCAKLARI KURULTAYLARINDA DİL MESELESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, sa.23, ss.179-200, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Tek Parti Döneminde Pomaklar (1923-1946)

Tarih Okulu Dergisi, cilt.25, sa.9, ss.803-835, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı'nda Kızılay'ın Dış Yardımları ve Yardımların Dış Politikaya Etkileri

Route Educational and Social Science Journal, cilt.25, sa.9, ss.803-835, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti'nin Muş Teşkilatlanması ve Faaliyetleri

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), sa.21, ss.124-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN KÜTAHYA TEŞKİLATLANMASI VE FAALİYETLERİ

TARİHİN PEŞİNDE, sa.14, ss.277-298, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Adana Türk Ocağı ve Faaliyetleri (1923-1931)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of İnternational Social Research, cilt.8, sa.41, ss.537-552, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TRAKYA’DA YAHUDİ POLİTİKASI (1923-1934)

International Journal of Social Science, sa.41, ss.267-292, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türk Tarih Tezi Bağlamında Cumhuriyet Döneminde Nusayriler

TURKISH STUDIES, cilt.10, sa.9, ss.485-504, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950-1951 BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇLER VE DEMOKRAT PARTİ’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, cilt.30, sa.89, ss.61-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bursa’da Serbest Cumhuriyet Fırkası ve İktidarla Çekişmesi

HİSTORY STUDİES, cilt.6, sa.3, ss.295-310, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Partili Dönemde Doğu Anadolu'daki Seçimlere Bir Örnek: Ağrı (Karaköse) Seçimleri (1946-1960)

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.1, ss.439-460, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu'da Unutulmuş Bir Kültür Ocağı Van Halkevi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.3-23, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağrı'da (Karaköse) Demokrat Parti Teşkilatlanması

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.12, ss.185-206, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van'da Demokrat Parti Teşkilatlanması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.31-55, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciş Halkevi

Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Dergisi, sa.25, ss.243-253, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Mersin Hilal-i Ahmer Cemiyeti

ATATÜRK DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.281-297, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KOMÜNİST FAALİYETLER

ISPEC3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERKONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.359-374

Müfide İlhan’da Hâkimiyet-i Milliye

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss.170-184

Mahmut Soydan’da “Milli Hâkimiyet” Olgusu

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss.185-199

Armin Vamberi’xxnin Seyahatnamesinde Türkistan Şehirlerinin İslam Bilim Tarihindeki Önemi ile ilgili Bilgiler

Uluslararası Prof.Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss.255-269

ABİLOF

ERXİNCAN, Rize, Türkiye, 07 Mart 2019 - 19 Mart 2020, ss.33-35

Çok Partili Hayatta Siyasal İslam’a Bir Örnek: İslam Demokrat Partisi”

21.Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslar Arası Kongresi Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri,, Van, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2018, ss.399-411

Serbest Cumhuriyet Fırkası Gaziantep Teşkilatlanması ve Faaliyetleri,

Uluslararası Gaziantep sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2018, ss.123-138

Cumhuriyet Dönemi Van'dan Şehir Manzaraları

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.1

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır’da Genel Seçimler ve Yansımaları” Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum ve Ekonomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.829-855

Rus Genarali Y.V. Maslovaski'nin Hatıralarında Bitlis

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris Bitlisi Sempozyumu 11-13 Ekim 2018, Bitlis, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.120

Anadolu Abilova'nı hatıratında Mustafa Kemal Atatürk

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ BELGELERİ IŞIĞINDA İZMİR'DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ

3. ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018, ss.35

Armin Vamberi'nin Seyahatnamesinde Türkistan Şehirlerinin İslam Bilim Tarihindeki Önemi ile ilgili Bilgiler

Uluslararası Prof.Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2018, ss.255-267

Çok Partili Hayatta Siyasal İslam’a Bir Örnek: İslam Demokrat Partisi”

21.Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslar Arası Kongresi Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri, 10-14 Mayıs 2017,, Van, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.1

“Berlin Hür Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü Tarafından 1957 Tarihinde Doğu Anadolu’da Yapılan Tetkik Seyahati Hakkında Rapor”,

Türkiye’de Aşiretler Gerçeği Sempozyumu Tebliğ/Bildiri Özetleri, Van, 4-6 Mayıs 2017., Van, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1

ADANA’DA 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ VE YAŞANAN OLAYLAR Gelen Kutusuna taşı Diğer 4 / 17 1930 Adana’da Belediye Seçimleri ve Yaşanan Olaylar

I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 17-19 Nisan 2015,, Adana, Türkiye, 30 Aralık 2016, ss.267-282

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI'NIN KOCAELİ TEŞKİLATLANMASI VE FAALİYETLERİ

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 Mart 2016 - 27 Mart 2017, ss.1261-1275

Milli Mücadelede Mersin ve Havalisi

Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2014, ss.32-45

I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele Sürecine Mersin ve Havalisi

ULUSLARARASI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILI SEMPOZYUMU, Bitlis, Türkiye, 13 Ekim 2014 - 15 Aralık 2017, cilt.1, ss.251-276

Kitap & Kitap Bölümleri

RUS GENERALİ Y. V. MASLOVSKİ’NİN HATIRATINDA BİTLİS

Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Demirtaş.M, Editör, Kalkan Matbaacılık Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Bitlis, ss.487-493, 2019

ALBAY N.P SOLNTSEV'İN HATIRALARINDA BAYBURT'UN İŞGALİ

100. YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK, KOÇLAR.B, Editör, Cedit, Ankara, ss.357-385, 2019

Berlin Hür Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü Tarafından 1957 Tarihinde Doğu Anadolu'da Yapılan Tetkik Seyahati Hakkında Rapor

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Suvat Parin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.296-307, 2019

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Genel Seçimler ve Yansımaları

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Özcoşar İ, Karakaş A, Öztürk M, Polat Z, Editör, Ensar, İstanbul, ss.809-824, 2018