Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel İmgelerin Gelenek-Yenilik Bağlamında Sanata Yansımaları

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.414-422

Güncel Sanatta Bir Anlatı Öğesi Olarak Ses

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1369-1380

Günümüz Sanatında Resim-Müzik İlişkisinin Türkiye Örnekleri

Zeugma 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 14 - 16 September 2018, pp.945-953

Fluxus Hareketinin Sanata Etkisi

Zeugma 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 14 - 16 September 2018, pp.954-962

20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Tekstilin Görsel Eleman Olarak Kullanımı

Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 5 - 10 April 2014, pp.225-230