Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kültürel İmgelerin Gelenek-Yenilik Bağlamında Sanata Yansımaları

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.414-422

Güncel Sanatta Bir Anlatı Öğesi Olarak Ses

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1369-1380

Günümüz Sanatında Resim-Müzik İlişkisinin Türkiye Örnekleri

Zeugma 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2018, ss.945-953

Fluxus Hareketinin Sanata Etkisi

Zeugma 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2018, ss.954-962

20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Tekstilin Görsel Eleman Olarak Kullanımı

Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Bosna, Bosna-Hersek, 5 - 10 Nisan 2014, ss.225-230