Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

KUTADGU BILIG'DEKI OGUZCA UNSURLAR

The Journal of Academic Social Science Studies, no.37, pp.253-265, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

Iran (Azerbaycan) Türkçesinde Simdiki Zaman, Duyulan Geçmis Zaman Ve Genis Zaman Kullanımları

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.4, pp.537-558, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

ORHUN VE UYGUR TÜRKÇESINDE GELECEK ZAMAN ÇEKIMI

Idil Journal of Art and Language, vol.4, no.17, pp.15-29, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

DÎVÂNÜ LUGÂTI’T TÜRK’TEKI HAYVAN ADLARI ÜZERINE BIR INCELEME

Idil Journal of Art and Language, vol.4, no.15, pp.1-24, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

DIVÂN-I HIKMET TÜRKÇESINDEN ANADOLU AGIZLARINA

The Journal of Academic Social Science Studies, no.38, pp.263-272, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

KUTADGU BILIG'DE ENKLITIK EDATLARI

The Journal of Academic Social Science Studies, no.34, pp.403-416, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

SAIT FAIK ABASIYANIK'IN SEMAVER ADLI HIKÂYESINDE METINDILBILIMSEL BAGDASIKLIK GÖRÜNÜMLERI

The Journal of Academic Social Science Studies, no.31, pp.135-148, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Kanuni’nin Macaristan Seferine Isık Tutan Bir Eser: Enisü’l-Guzzat

TURKISH STUDIES (International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkısh Or Turkic), vol.8, no.5, pp.311-319, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

17. Yüzyıl Azeri Sahasında Yazılan Hikayat Adlı Eserdeki Ünlü Uyumları Üzerine Bir Inceleme

TURKISH STUDIES (International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkısh Or Turkic), vol.8, no.4, pp.877-885, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Enisü’l-Guzzat’ın Dil Özellikleri

IDIL (Sanat ve Dil Dergisi), vol.2, no.7, pp.61-78, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Türkçe Sözlükler Üzerine Bir Deneme

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), vol.6, no.2, pp.505-530, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

IRAN (AZERBAYCAN) AGIZLARINDA BELIRTME DURUM EKLERI

Idil Journal of Art and Language, vol.2, no.8, pp.39-51, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

17. YÜZYIL ESERI OLAN HIKAYAT’IN FIIL ÇEKIMLERINDEKI AZERICE ÖZELLIKLER ÜZERINE BIR INCELEME

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), vol.6, no.1, pp.751-758, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Usuli’nin Dilinde Ahengi Saglayan Unsurlar Üzerine Bir Deneme

IDIL (Sanat ve Dil Dergisi), vol.2, no.6, pp.122-157, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Hikayat’ın Ses Olaylarındaki Azerice Özellikler

DEDE KORKUT (Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi), vol.1, no.2, pp.112-118, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Muhammed Badamyari ve Hikayat’ı

DEDE KORKUT (Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi), vol.1, no.2, pp.107-111, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Geçmisten Bugüne Dede Korkut Hikayeleri Üzerine Yapılan Baslıca Bilimsel Yayınlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.19-38, 2012 (National Refreed University Journal)

14. YÜZYIL ESKI ANADOLU SAHASINDA OGUZ LEHÇESIYLE YAZILMIS ESERLER ÜZERINE YAPILAN BASLICA BILIMSEL YAYINLAR

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), vol.3, no.2, pp.1-21, 2010 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlana'nın Mesnevi'sindeki Fil Yavruları Adlı Hikayesi Üzerine Metinbilimsel Bir Yaklasım

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu : Çagdas Etkilesimler, Van, Turkey, 22 - 24 May 2013, pp.1-6

Books & Book Chapters